Adıyaman Gümrük Müdürlüğü Faaliyete Başladı

23.06.2015 tarih ve 29395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07.05.2015 tarihli, 2015/7719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan Adıyaman Gümrük Müdürlüğü 28.03.2016 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmiştir.